Minicamping De Somerweij | Stalmansweg 11 5712PJ Someren | tel: 06-20310877MINICAMPING DE SOMERWEIJ

 
 

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Fam. Hoogenboom / de Vries, hierna te noemen "de beheerder", is de eigenaar en beheerder van de minicamping. De beheerder mag zichzelf laten vervangen door een derde en of zijn familie/vrienden.


 • Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle gebruikers van Minicamping De Somerweij op het adres Stalmansweg 11 te Someren.


 • De gebruikers zijn verplicht om de algemene voorwaarden in acht te nemen en zich er aan te houden. Gasten mag u natuurlijk ontvangen, maar dienen zich wel aan de algemene voorwaarden van de minicamping te houden.


 • Deze algemene voorwaarden worden van toepassing met het aangaan van de gebruikersovereenkomst.


 • De gebruikersovereenkomst kan elektronisch, schriftelijk, telefonisch of mondeling worden aangegaan.


 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt steeds verwezen naar de algemene voorwaarden


 • Rusttijd geldt op Minicamping De Somerweij van 22:30 tot 07:00. Voorkom lawaai en besef dat radio en televisie in deze omgeving erg hard kunnen klinken.


 • Leg geen eetbare spullen buiten uw tent, caravan, camper ect. Dit trekt ongedierte, katten e.d. aan.


 • Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren.


 • Loos het afvalwater op de daarvoor bestemde plaats, loos het niet in de omgeving van uw tent of caravan, en niet in de sloot.


 • Toiletemmers kunnen worden geledigd in de daarvoor aangewezen plaats. Probeer het gebruik van chemische middelen te voorkomen.


 • Het toiletgebouw gebruiken we samen, dus laat het a.u.b. netjes achter.


 • Honden zijn welkom, mits aangelijnd.


 • Gelieve onze dieren niet te voeren en zonder toezicht van een volwassenen niet de weide betreden.


 • Op verzoek kan er een exemplaar van de algemene voorwaarden worden verstrekt aan de gebruikers.


 • Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. , van zich op deze camping bevindende goederen of voor ongevallen aanvaarden wij niet. Voor een verzekering van uw tent of caravan tegen storm, brand, diefstal e.d. dient u zelf zorg te dragen.


 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf op Minicamping De Somerweij zijn voor rekening van de gebruikers.


 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en eventueel te worden vergoed aan de beheerder.


 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruiker het tegendeel kan bewijzen.


 • Het gebruik van de speelweide en de dierenweide is op eigen risico.


 • Reservering en bevestiging

 • Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren zullen in behandeling worden genomen. (onderteken hoeft overigens niet voor elektronische inzending.)


 • Na ontvangst van uw "digitale reservering" sturen wij u een bevestiging van uw reservering, (mits plaatsen beschikbaar) en is de reservering definitief.


 • Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst kunt u zich in laten schrijven. Daarna kunt u een plek uitzoeken en/of wordt er een plek voor u uitgezocht. Bij reservering kunt u naar uw gereserveerde plek.


 • Bij vertrek dient u uw plek schoon en netjes achter te laten.


 • Het is niet toegestaan auto's te parkeren naast de tent of caravan. Auto's dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde parkeerplaats. (met uitzondering van het lossen en laden van de campingspullen)


 • Het staangeld/de verblijfskosten op Minicamping De Somerweij worden achteraf voldaan. De beheerder kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken.


 • Op zondag kan u wel arriveren en vertrekken, maar de betaling of inschrijving kan de dag daarvoor of daarna plaatsvinden.


 • Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane verblijfsovereenkomst te respecteren, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen staanplaats alsnog aan anderen kunnen aanbieden.


 • Bij annulering van de verblijfsovereenkomst word de aanbetaling op de verblijfsovereenkomst niet gerestitueerd. De beheerder kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken.


 • Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.


 • Overige voorwaarden

 • Indien en voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien bij onderlinge meningsverschillen, is de uitleg voorbehouden aan een Nederlandse rechter.


Terug naar boven