Camping De Somerweij | Stalmansweg 11 5712PJ Someren | tel: 06-20310877 | Minicamping De Somerweij op facebook | minicamping de somerweij op fotoMINICAMPING DE SOMERWEIJ

 
 
De foto laat een stuk prachtig natuurgebied zien van Nationaal park De Groote Peel, 
een mooi gebied, alleen voor wandelaars toegankelijk, in de buurt gelegen van camping de Somerweij

Omgeving

Minicamping De Somerweij is gelegen aan de rand van het Somerense Heide bos, dicht in de buurt van de Strabrechtse Heide. Het weidelandschap om de camping heen biedt rust en ruimte en de uitgebreide bosgebieden bieden de campinggasten mooie wandel, fiets, moutainbike en paardenroutes.
Vanaf de camping kunt u gelijk beginnen aan een wandel of fietsroute, wij liggen namelijk langs de knooppunten.

Hieronder vindt u wat meer informatie over de prachtige bosgebieden in de buurt van minicamping de Somerweij:

Somerense bossen (Keelven)
De Strabrechtse Heide
De Groote Peel

Somerense bossen (Keelven)
Op de rand van de Strabrechtse Heide liggen de Somerense bossen met het gebied rond het Keelven. Het voorheen saaie bosgebied heeft een metamorfose ondergaan en is daardoor zeer aantrekkelijk geworden om te wandelen. Het gebied is veranderd in een prachtig landschap met bossen, vennen en heide, met daarop verschillende soorten grazers als paarden, koeien, schapen en Schotse Hooglanders.

Het gebied heeft een fraai vennenlandschap. De vennen zijn ontstaan door het uitwaaien van het zand. In de vennen blijft het water staan dankzij de ondoorlaatbare laag in de ondergrond. De vennen worden uitsluiten gevoed door regenwater. In de winter kunnen in de toppen van de fijnsparren wel kruisbekken aangetroffen worden. Zij doen zich te goed aan de zaden uit de kegels.

In het gebied zijn twee wandelroutes uitgezet, variŽrend van 5 tot 9 km. Deze zijn bereikbaar vanaf de parkeerplaats nabij het Keelven aan de Provinciale weg Someren-Heeze en de parkeerplaats de Vlerken aan de weg van Someren naar Lierop. Het gebied is opgenomen in het wandelroute- mountainbike en ruiterroutenetwerk van Someren.

terug naar boven

De Strabrechtse Heide

De Strabrechtse Heide is een van de mooiste natuurgebieden van Brabant. Het Natura-2000 gebied wordt omzoomd door de Lieropse bossen (met het gehucht Moorsel) de Somerense bossen, de Pan met Herbertusbossen (op het grondgebied van Sterksel en Heeze) en het natuurgebied Sang en Goorkens (op de grens van Lierop en Mierlo). Het gebied is toegankelijk vanuit Moorsel in Lierop, het Keelven in Someren en de Plaetse in Heeze.

Heidevelden, kleine bosjes, vennen en stuifzanden wisselen elkaar af. In augustus kleurt de heide paars en boven de vennen wemelt het van de libellen. Veenmos en moeraswolfsklauw groeien er volop. Door het prachtige landschap dwaalt een kudde Kempische heideschapen. Op de heide lopen plaatselijk runderen en schapen rond welke helpen om vergrassing en verbossing te voorkomen.

Als natuurgebied is de Strabrechtse heide van grote waarde. Het is een belangrijke pleisterplaats voor trekvogels waaronder de kraanvogels en de zwarte ooievaar. In het voorjaar broeden er slobeenden en zomertalingen rond de vennen.
Het Beuven (onderdeel van de Strabrechtse Heide) is het grootste heideven van Nederland. Het is het leefgebied van de kleine watersalamander, rugstreeppad en heikikker. Aan het Beuven staat een vogelkijkhut.

De Strabrechtse Heide is opgenomen in diverse wandelroutes en in het regionale fietsroutenetwerk.

terug naar boven

De Groote Peel

Ooit was het totale hoogveengebied 30.000 hectare groot, door turfwinning is het grootste deel verdwenen. Er is nog zoín 4000 hectare over, waarvan De Groote Peel 1400 hectare beslaat. De andere hoogveengebieden zijn de Deurnese Peel en de Mariapeel.

Het landschap van de Groote Peel bestaat uit water, moeras, heide en stukjes bos. De grote waterplassen, kleine veenputjes, de peelbanen en de peelvaarten vormen samen de zichtbare geschiedenis van de turfwinning. De combinatie van veel water en de uitgestrektheid van het gebied, dat weinig verstoord wordt door mensen, maakt het gebied uitermate geschikt voor vogels. Er broeden 90 tot 100 vogelsoorten in het gebied.

Sinds 1993 heeft De Groote Peel de status van Nationaal Park, Staatsbosbeheer beheert het natuurgebied. Het volledig ecologisch gebouwde bezoekerscentrum Mijl op Zeven, Moostdijk 15 Ospel-Nederweert, is de toegangspoort tot Nationaal Park De Groote Peel. Mijl op Zeven is het hele jaar door van dinsdag tot en met zondag geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Vanwege het broedseizoen van de vele vogels die in Nationaal Park De Groote Peel verblijven, is een groot deel van het gebied van 15 maart t/m 15 juli gesloten. In het najaar doen veel trekvogels De Groote Peel aan en is er een najaarsluiting van 15 oktober tot 1 december. De uitgezette wandelroutes van 2, 3 en 6 kilometer en een gedeelte van het gebied aan de oostzijde blijven in deze periode open. De knuppelbruggetjes in de Peel maken het peelmoeras toegankelijk.

terug naar boven